2 วิธีในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Brother กับ Wi-Fi

เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Brother กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณด้วยขั้นตอนง่ายๆ สองวิธี ทั้งการใช้ฟังก์ชั่น WPS และการตั้งค่าแบบแมนนวล เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Brother กับเครือข่าย Wi-Fi เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำให้การพิมพ์เอกสารของคุณสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้ เราจะให้คำแนะนำในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Brother กับ Wi-Fi โดยละเอียด โดยมีทั้งวิธีการใช้ฟังก์ชั่น WPS ที่ง่ายและรวดเร็ว และการตั้งค่าแบบแมนนวลที่ละเอียดและครบถ้วน

วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Brother กับ Wi-Fi

วิธีที่ 1: ใช้ฟังก์ชั่น WPS (Wireless Protected Setup)

1.เตรียมเครื่องพิมพ์

 • เปิดเครื่องพิมพ์ Brother ของคุณและตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
 • กดปุ่มเมนูบนเครื่องพิมพ์
 • ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงไปที่ “Network” แล้วกดปุ่ม OK
 • เลื่อนลงไปที่ “WLAN” แล้วกดปุ่ม OK
 • เลื่อนลงไปที่ “WPS/AOSS” แล้วกดปุ่ม OK

2.เปิดฟังก์ชั่น WPS บนเราเตอร์ของคุณ

 • หาและกดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ของคุณ ปุ่มนี้อาจอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของเราเตอร์
 • ตรวจสอบคู่มือของเราเตอร์เพื่อวิธีการเปิด WPS บางครั้งอาจเป็นปุ่ม Sync ในกรณีของเราเตอร์ประเภท Mesh

3.เริ่มกระบวนการจับคู่

 • กดปุ่ม OK บนเครื่องพิมพ์เพื่อเริ่มกระบวนการจับคู่กับเราเตอร์
 • รอให้เครื่องพิมพ์และเราเตอร์ทำการเชื่อมต่อกัน ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 20-30 วินาที

4.ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

 • เครื่องพิมพ์จะแสดงผลการเชื่อมต่อและพิมพ์รายงานการเชื่อมต่อเครือข่าย (WLAN Report) โดยระบุชื่อเครือข่ายและข้อมูลการเชื่อมต่ออื่นๆ

วิธีที่ 2: การตั้งค่าแบบแมนนวล

1.เตรียมเครื่องพิมพ์

 • เปิดเครื่องพิมพ์ Brother ของคุณและตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
 • กดปุ่มเมนูบนเครื่องพิมพ์
 • ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงไปที่ “Network” แล้วกดปุ่ม OK
 • เลื่อนลงไปที่ “WLAN” แล้วกดปุ่ม OK
 • ลื่อนลงไปที่ “Setup Wizard” แล้วกดปุ่ม OK
 • เมื่อปรากฏข้อความ “WLAN Enable?” ให้กดปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นเครื่องพิมพ์จะเริ่มค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่อยู่ใกล้เคียง

2.เลือกเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

 • รอให้เครื่องพิมพ์ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 10-15 วินาที
 • เมื่อรายการเครือข่ายปรากฏขึ้น ให้ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนหาชื่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นกดปุ่ม OK

3.ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย

 • ใช้ปุ่มลูกศรบนเครื่องพิมพ์เพื่อป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย ให้ป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษร รวมถึงตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์
 • หากทำผิด สามารถกดปุ่ม Clear เพื่อย้อนกลับและแก้ไข
 • เมื่อพิมพ์รหัสผ่านเสร็จแล้ว กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

4.ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

 • เครื่องพิมพ์จะแสดงผลการเชื่อมต่อและพิมพ์รายงานการเชื่อมต่อเครือข่าย (WLAN Report) โดยระบุชื่อเครือข่ายและข้อมูลการเชื่อมต่ออื่น ๆ

สรุป

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Brother กับเครือข่าย Wi-Fi มีสองวิธีหลัก ๆ ที่สามารถทำได้คือ การใช้ฟังก์ชั่น WPS ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว และการตั้งค่าแบบแมนนวลที่ต้องป้อนรหัสผ่านด้วยตนเอง ทั้งสองวิธีนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ Brother ทุกรุ่นที่มีหน้าจอและฟังก์ชั่น Wi-Fi

FAQs คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ฟังก์ชั่น WPS คืออะไร?

ตอบ: WPS (Wireless Protected Setup) เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย Wi-Fi เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน เพียงแค่กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์และเครื่องพิมพ์

ถาม: หากไม่สามารถเชื่อมต่อด้วย WPS ได้ ควรทำอย่างไร?

ตอบ: คุณสามารถใช้วิธีการตั้งค่าแบบแมนนวล โดยป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ถาม: หากเครื่องพิมพ์ไม่พบเครือข่าย Wi-Fi ควรทำอย่างไร?

ตอบ: ตรวจสอบว่าเราเตอร์เปิดอยู่และสัญญาณ Wi-Fi แรงพอที่จะรับสัญญาณ และลองค้นหาเครือข่ายอีกครั้ง

ถาม: ต้องทำอย่างไรหากป้อนรหัสผ่านผิด?

ตอบ: คุณสามารถกดปุ่ม Clear บนเครื่องพิมพ์เพื่อกลับไปแก้ไขตัวอักษรที่พิมพ์ผิด และป้อนรหัสผ่านใหม่ให้ถูกต้อง